Wat is Talk of the Town?

Klik eens op Het.Holebi.Net, en surf door de berichten. De meeste gay nieuwssites beweren onafhankelijk, kritisch, fair, volledig, snel en/of correct te zijn. Soms mogen ze zich die eigenschappen deels aanmeten. Maar erg vaak worden basisprincipes van de deftige journalistiek met de voeten getreden.

Ooit al gehoord van audite et alteram partem? Dat is Latijn voor “hoor ook de andere partij”. Jammer genoeg gebeurt dit te weinig. Wie de verschillende holebigerichte nieuwssites kent, kan makkelijk de berichtgeving over een evenement voorspellen. Vooral bij artikels over horeca en party’s wordt duidelijk wie vriendjes is met wie, en wie ‘de vijand’ is.

Je zou Talk of the Town een metanieuwsblog kunnen noemen. Talk of the Town brengt in de eerste plaats geen nieuws, maar schrijft over het nieuws. Talk of the Town vergelijkt de berichtgeving, en analyseert. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Meer dan drie vierde van de artikels vertelt hetzelfde, of neemt zonder bronvermelding informatie over van anderen. Originaliteit is soms ver zoek. Jammer.

Talk of the Town is geen struisvogelsite. Het leven is meer dan de Antwerpse holebigemeenschap of de zelfverklaarde nieuwssites. De redactie komt vaak buiten, en pikt graag een film mee, woont een toneelstuk bij of ontdekt de nieuwe pas de deux van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen.

Talk of the Town is een alleseter die (veel te) graag shopt, geniet van goede of net foute televisie en regelmatig een stapje in de (gay) wereld zet. Talk of the Town heeft oren om te luisteren, ogen om te zien, een mond om te eten en drinken en last but not least vingers om typen.

Talk of the Town concentreert zich op Antwerpen.

3 Reacties

  1. […] ben ik ‘pas’ in februari begonnen met echt bloggen in februari 2007. Eerst met Talk of the Town, en in april met Ecce […]

  2. […] Emanuel en ik met Talk of the Town startten op 22 februari 2007, wilden we de ‘eigenaardigheden’ op Vlaamse holebisites aankaarten. Materiaal van […]

  3. […] Toen schreven we dat met in het achterhoofd de mini mediadiscussie tussen Ludo Smits met zijn NaviGAYtion-project vs. Davy Brocatus met de EuroGames 2007. In een notendop? De één verweet de andere zijn project te willen dwarsbomen. […]

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: