Opinie Kathleen Van Brempt: “Holebi of hetero? Tolerantie telt”

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt is kwaad en teleurgesteld tegelijk over het protest van Actie Gezin tegen haar Tolero-campagne. In De Morgen (18.04.2008 ) publiceert ze een opiniestuk.

Holebi of hetero? Tolerantie telt

Ik krijg zelfs voorlichting van briefschrijvers die me zeggen dat God ‘niet voor niets de vrouw van een spleetje en de man van een piemelke heeft voorzien’

Kathleen Van Brempt acht de Tolerocampagne meer dan ooit noodzakelijk @5 INFO Opinie:Kathleen Van Brempt is minister van Gelijke Kansen, Sociale Economie en Mobiliteit.

De Tolerocampagne, die ik lanceerde in samenwerking met Wel Jong Niet Hetero en verschillende jeugdbewegingen en die jongeren oproept om toleranter te zijn tegenover verschillen in seksuele voorkeur, kan niet overal op tolerantie rekenen. De vzw Actie Gezin is zopas een tegencampagne gestart, waarin holebi’s onder meer verweten wordt geslachtsziekten te verspreiden.

‘Onnatuurlijk gezin’

Onze sensibiliseringsactie wil aan jongeren verduidelijken dat het niet uitmaakt of je holebi dan wel hetero bent, maar dat tolerantie belangrijk is. Die boodschap werd vertaald in de slogan ‘F*ck holebi’s en hetero’s, ik ben tolero’.

Sinds kort circuleert er op het net een briefschrijfactie tegen de Tolerocampagne, georganiseerd door de Actie Gezin, een ‘pluralistische’ vereniging die beweert op te komen voor het gezin. De organisatie liet zich eerder al horen met campagnes tegen de adoptie van kinderen door holebi’s en tegen medisch begeleide voortplanting bij holebi’s.

De vereniging Actie Gezin verduidelijkt dat ze opkomt voor het “natuurlijke gezin”, waarmee meteen gezegd is dat er ook “onnatuurlijke gezinnen” zouden bestaan. Dit soort biologisch taalgebruik mondt al snel uit in ziektemetaforen, althans dat leert de ervaring. Volgens Actie Gezin zou de Tolerocampagne bijdragen tot de “verontrustende toename van geslachtsziekten”. Vooral de toename van hiv schrijft Actie Gezin op het conto van de holebi’s. We weten inmiddels dat niet de seksuele voorkeur, maar het gebrek aan een degelijke bescherming de verspreiding van hiv in de hand werkt, en dat de hiv-epidemie zich vooral doorzet in continenten waar homoseksuele contacten niet echt de gangbare praktijk zijn. Maar de onderliggende boodschap van Actie Gezin is duidelijk. Bovendien wordt homoseksualiteit in verband gebracht met vrije seks, alsof holebi’s niet, net als andere koppels, naar een warme en liefdevolle relatie verlangen.

De eerste mails van ‘bezorgde mensen’ arriveerden de afgelopen dagen al op mijn kabinet en bij de organisaties en jeugdverenigingen die meewerken aan de Tolerocampagne, zoals de Holebifederatie en Wel Jong Niet Hetero, de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), de Kristelijke Arbeiders Jongeren (KAJ), Jeugd Rode Kruis en Chiro.

Geschokt

De toon van die mails is soms opmerkelijk. Ik geef enkele passages mee. Een briefschrijver die pleit voor meer fatsoen heeft het over “de f*cking campagne van minister Van Brempt. (Als er een sterretje tussenstaat mag je toch zeggen wat je wilt)”. Een andere briefschrijver vindt dat holebi’s “bewust in de kijker willen lopen met wansmakelijke, arrogante acties die de normale mens uitdagen en uitlachen”. Volgens nog iemand anders zegt de Bijbel dat God “homoseksualiteit haat en de steden Sodom en Gomorra zijn twee prachtige voorbeelden van wat er met een stad, die deze dingen praktiseert of tolereert, kan gebeuren”.

Ik krijg ook voorlichting van mensen die me melden dat God “niet voor niets de vrouw van een spleetje en de man van een piemelke heeft voorzien. En nu wilt u de mensen doen geloven dat het abnormale normaal is. Ik geloof dat het duizend keer beter zou zijn mocht u dat geld gebruiken om jongeren die met een onduidelijk rolpatroon opgegroeid zijn psychisch bij te staan om ‘normaal’ te leren denken”.

Mocht ik niet zo verbaasd en geschokt zijn over deze reacties, dan zou ik de initiatiefnemers danken. Zij tonen immers kristalhelder aan dat acties die oproepen tot meer tolerantie absoluut noodzakelijk blijven. Dat is ook de reden waarom in mijn ontwerpdecreet ‘Gelijke kansen en gelijk behandelingsbeleid’, dat de Vlaamse regering in februari goedkeurde, discriminatie op grond van seksuele voorkeur opgenomen is.

De Tolerocampagne is nodig. Recent onderzoek wijst immers uit dat 43,5 procent van de Vlaamse jongens en 23,5 procent van de meisjes een negatieve houding heeft tegenover holebi’s. Discriminatie op grond van seksuele geaardheid komt in heel Europa nog vaak voor. Ze staat in de Europese top drie, na discriminatie op basis van afkomst en van handicap. Ook bij het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding staat het aantal klachten over discriminatie op basis van seksuele voorkeur op de derde plaats. Ruim 50 procent van de Europeanen is volgens de Eurobarometer van 2007 van mening dat homoseksualiteit een negatieve impact heeft op iemands maatschappelijke positie. Vooral de nieuwe EU-landen hebben het moeilijk met gelijke rechten voor holebi’s.

Pionier

In België, zo dachten velen, is de strijd allang gestreden. Ons land vervulde een pioniersrol in de wereld, samen met Nederland en Denemarken, toen het huwelijk ook mogelijk werd voor holebi’s. Ondertussen krijgt ons voorbeeld navolging in vele landen. Dat is een goede zaak, omdat we zo alle gezinnen gelijke kansen geven om zich ten volle te ontplooien. Vandaag zijn de gezinsvormen uitermate divers geworden, gaande van klassieke gezinnen over eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en kinderloze gezinnen tot holebigezinnen. Er is geen enkele reden om de ene gezinsvorm te bevoordelen of een andere te benadelen. Iedereen heeft recht op waardigheid en geluk, en heeft het recht dat te delen in de warmte van een gezin, met of zonder kinderen. Een progressief gezinsbeleid moet de voorwaarden creëren die deze gelijke kansen garanderen.

De praktijk leert ons echter dat sommige gezinsvormen minder kansen krijgen dan andere – ik denk aan eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen – en dat sommige gezinsvormen zelfs te kampen hebben met al dan niet verdoken vormen van discriminatie. Als minister van Gelijke Kansen is het mijn opdracht om daarover te waken en indien nodig maatregelen te nemen. Omdat vooral holebi’s het soms knap lastig kunnen krijgen, zette ik de Tolerocampagne op touw. Ze heeft nu al haar nut bewezen. Ik wil daarom ook de organisaties en de jeugdverenigingen die aan de campagne deelnemen hartelijk danken. Hun steun getuigt van moed en warmte. En dat is, zo blijkt nu uit de kille reacties, absoluut noodzakelijk.

6 Reacties

 1. Go Kathleen 🙂 geef lik op stuk! Het valt wel op dat die losgeslagen gezinsbond altijd biologische en/of geloof naar voor schuift. Ze nemen nooit de een dialoog of opinie in over gevoelens/liefde. Impliceert dit dan dat volgens hun liefde wel mag, maar seks een pure hetero-luxe is?

 2. Tuurlijk is ’t een goede actie…

  Ja Emanuel, waarom praten ze nooit over verliefdheid enzo…
  Is ’t dan toch waar… dat seksualiteit = voortplanting
  en vrijen = ’t bedrijven van de liefde
  We zijn allen holeb’s, maar niet allen zijn eerlijk.

  Zie ook het artikel ‘ cd&v en actie gezin ‘

 3. […] tegen Tolero Persbericht: Holebifederatie vraagt standpunt CD&V over Tolero-campagne Opinie Kathleen Van Brempt: “Holebi of hetero? Tolerantie telt” Holebi of hetero? Tolerantie telt CD&V en Actie Gezin nemen Tolero-campagne onder vuur […]

 4. […] holebi’s, hekelt de hypocrisie van het Rode Kruis. Die steunt de Tolero-campagne van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt, maar weigert bloeddonaties van mannen die na 1977 seks hadden met een andere man. Rond de campagne […]

 5. nog nooit van een “en-en-verhaal” gehoord dwazeriken??

  een actie pro gezin onderschrijven, staat dat per definitie gelijk aan het verwerpen van die tolero-actie?
  ik dacht het niet..

  weer typische zever van de zogezegd progressieven in deze samenleving die met het vingertje naar anderen willen wijzen, maar eigenlijk de bal compleet mis slaan..

  trouwens.. ik ben zelf homo, en:
  1) ik hoef ni perse in de kijker te worden geplaatst met dergelijke campagnes.. het is net door ons als een afzonderlijke groep te gaan bestempelen, dat we creeren wat we niet willen: niet als “normale”/”gewone” mens worden aanzien
  2) ik durf zeer sterk twijfelen aan het nut van deze campagne.. al die intoleranten gaan nu ni ineens zeggen van “oh, ik zal eens rap een holebivriend gaan zoeken”

 6. @ik
  en en
  actie: – pro gezin – tolero

  een campagne brengt zichtbaarheid… maar de inhoud is een raadsel.

  en ja, het is jammer dat m’n steeds het vingertje …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: