Tolero dag 5: Mathias De Clercq: Geen tolerantie voor intolerantie

Vier dagen? Neen, 5. Het is aan Mathias De Clercq (26, Open Vld) Gents schepen van Economie, Jeugd, Werk en Middenstand en Volksvertegenwoordiger in de Kamer om zijn mening over Actie Gezin te uiten. Hij f*ckt trouwens eerst holebi’s en dan de hetero’s.

Geen tolerantie voor intolerantie, Mathias De Clercq, De Standaard, 22.04.2008.

Mathias De Clercq springt op de bres voor het fundamentele recht op zelfbeschikking. Voor hem past de reactie van Actie Gezin op de ‘tolero’-campagne van Kathleen Van Brempt in ‘de toenemende acties van conservatieve drukkingsgroepen die maar al te graag hun enge en bekrompen gedachtegoed willen opleggen aan anderen. Onaanvaardbaar is dat.’

Eind vorige maand startte de Vlaamse minister van Gelijke Kansen, Kathleen Van Brempt (SP.A), met een brede jongerencampagne, ‘F*ck holebi’s en hetero’s – ik ben tolero’ genaamd, die tracht jongeren te overtuigen om tolerant te zijn tegenover individuen met een andere seksuele geaardheid. Uit onderzoek is immers gebleken dat 43,5procent van de Vlaamse jongens een negatieve houding heeft ten opzichte van holebi’s, tegenover 23,5procent van de meisjes. Deze cijfers zijn onthutsend.

Na de diverse conservatieve oprispingen die de mediaberichtgeving de voorbije maand domineerden, was er vorige week alweer een volgende. De ‘Tolero-campagne’ stuitte immers op hevig verzet van de vzw Actie Gezin, een vereniging die nauw gelieerd is aan CD&V. De organisatie is ook bekend van haar campagnes tegen de adoptie van kinderen door holebi’s. Onder meer CD&V’ers Mia De Schamphelaere en Kris Vleugels behoren tot haar leden. Volgens Actie Gezin zou deze campagne aanzetten tot seksueel losbandig gedrag en hiv-besmettingen. In een modelbrief van deze vereniging wordt zelfs impliciet de link gelegd tussen homoseksualiteit en geslachtsziektes. De campagne zou bovendien niet goed zijn voor ‘de seksuele gezondheid’ en indruisen tegen ‘het natuurlijke gezin’.

De houding van Actie Gezin is op zijn minst dubieus en hypocriet te noemen. In een reactie beweert Kris Vleugels (CD&V), secretaris van de vereniging, immers ‘niets tegen homo’s te hebben’. De klacht zou enkel ‘tegen de stijl van de campagne’ zijn gericht. Actie Gezin schijnt echter niet te beseffen dat hun reactie holebi’s kwetst. Hun denkbeelden getuigen van weinig vertrouwen in het individu. Dat bij christendemocraten vooral geloofspunten en religieuze waarden overheersen, conflicteert met de zelfontplooiing die voor liberalen essentieel is om zich als mens te vervolmaken.

De bevrijding van de mens van de ketenen van onderdrukking vanwege ras, geslacht, afkomst of geaardheid is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de Verlichting en moet worden doorgezet. Wat Actie Gezin doet, staat hier haaks op: zij stigmatiseert een bepaalde groep en vormt haar mening op basis van een vooroordeel. Ik wil me dan ook fel afzetten tegen dat homofobe denken.

Nogmaals, de bovengenoemde cijfers zijn schrikwekkend. Bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding staat het aantal klachten over discriminatie op basis van seksuele voorkeur zelfs op de derde plaats. Actie op het terrein is een noodzaak. Politici die geloven in een vrije, diverse, open en democratische samenleving mogen zich door dit soort tegenreacties niet laten afschrikken. Integendeel, de fundamentele rechten en vrijheden waarvoor onze voorgangers gevochten hebben, moeten we consequent blijven verdedigen. Het hoeft naar mijn mening geen verder betoog dat waarden zoals diversiteit en tolerantie hier wezenlijk deel van uitmaken.

De conservatief-katholieke opvattingen van Actie Gezin roepen herinneringen op aan de recente uitspraken van paus Benedictus XVI, die tijdens zijn bezoek aan de VS homoseksualiteit vergeleek met pedofilie. Het is diezelfde paus die ooit stelde dat ‘de traditionele leer van de katholieke Kerk meermaals heeft bewezen dat ze de enige onfeilbare weg is om de verspreiding van de hiv-epidemie tegen te gaan’. Intussen verbiedt hij wel het gebruik van voorbehoedsmiddelen waardoor de aids-epidemie in tal van arme landen zo fel tekeer gaat. Het is angstaanjagend te moeten vaststellen dat gelijkaardige conservatieve standpunten omtrent homoseksualiteit ook in Vlaanderen opmars maken. De progressieve krachten moeten dan ook weerwerk bieden tegen conservatieve drukkingsgroepen die maar al te graag hun enge en bekrompen gedachtegoed willen opleggen aan anderen.

‘Over zichzelf, over zijn eigen lichaam en geest, is ieder mens zijn eigen meester’, zo schreef John Stuart Mill, een van de grondleggers van het liberalisme. Daarmee gaf hij al in 1859 aan dat het recht op zelfbeschikking essentieel is en dat niemand moet leven onder een vorm van geestelijke of materiële dwang. Ook het recht op seksuele zelfbeschikking, binnen de wettelijk bepaalde grenzen, dient hieronder begrepen te worden. Iemands seksuele voorkeur behoort tot de privé-sfeer en verdraagt geen bemoeienissen van overheidswege.

Tot slot dit: het initiatief van Vlaams minister van Gelijke Kansen Van Brempt moet worden ondersteund door iedereen die gelooft in een diverse en tolerante samenleving. Het moge duidelijk zijn dat het recht op zelfbeschikking een fundamenteel recht is. Ik zal dan ook nooit accepteren dat aan dit recht wordt getornd.

Mathias De Clercq is volksvertegenwoordiger voor Open VLD.

4 Reacties

 1. Toch steeds weer opmerkelijk… dat men aan de top staat te bekvechten en de lezer kan niet lezen 🙄

  ” pedofilie ”
  ” onnatuurlijk ”
  ” ‘de stijl van de campagne’ ”

  F*ck ?

 2. Heb net even een blogberichtje geschreven hierover. Ik ben christen, en geloof wat ik geloof, maar wiil het geenszins opleggen aan anderen. Vandaar mijn verdraagzaamheid en niet tolerantie. Lees maar.

 3. […] Tolero dag 5: Mathias De Clercq: Geen tolerantie voor intolerantie […]

 4. […] Tolero dag 9: Tom Nagels is Tolero-gedoe beu Geplaatst op april 26, 2008 door Benjamin Auteur Tom Negels is het Tolero-gedoe beu. Als De Morgen van de briefactie van Actie Gezin niet had opgeblazen tot een sluwe zet “van CD&V”, dan had niemand iets van gemerkt. Voor Naegels betekent Actie Gezin peanuts. Much Ado About Nothing. Mathias De Clerq mag eraan geloven. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: