Holebi’s reageren anders op het werk volgens opleiding, taal en leeftijd (download studie)

Studie: (homoseksuele) geaardheid beïnvloedt jobkeuze

Socioloog prof.dr. John Vincke (Universiteit Gent) voerde in opdracht van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) een onderzoek naar de ervaringen van holebi’s op arbeidsvlak. Een samenvatting van de resultaten vind je hier, de volledige studie daar.

Enkele vaststellingen

 • Voor bijna 30% van de respondenten beïnvloedt hun seksuele oriëntatie de jobkeuze, voor 28% de bedrijfskeuze, voor bijna 34% de beroepssector, voor 31% de geografische locatie van de job, voor 8% de overweging om met een eigen bedrijf te starten.
 • Respondenten met een postuniversitaire scholing kiezen meer voor een job die holebivriendelijk lijkt vergeleken met respondenten met hoger secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs van korte type. Ze verschillen niet van de andere opleidingscategorieën.
 • Werknemers uit kleine bedrijven hebben meer overwogen een eigen bedrijf op te richten om te ontsnappen aan homofobie.
 • Nederlandstalige respondenten vermelden iets meer ontslagen te zijn. Dit geldt ook voor oudere werknemers.
 • Mannen rapporteren meer niet weerhouden te zijn bij selectieprocedures vergeleken met vrouwen.
 • Dit geldt ook voor buiten spel gezet worden bij promotie. Oudere werknemers rapporteren dit ook meer.
 • Opzijgezet worden ten gevolge de noden van de organisatie wordt meer door Nederlandstalige dan Franstalige respondenten vermeld en door oudere werknemers.
 • Een lagere verloning ontvangen voor een gelijke job en mits gelijke kwalificaties wordt meer vermeld door oudere werknemers. Idem voor gereclasseerd, gereaffecteerd of gemuteerd worden, en gedwongen worden ontslag te nemen.
 • Met betrekking tot het opleidingsniveau stellen we vast dat openlijk spreken over de seksuele oriëntatie problematischer wordt bij respondenten met postuniversitaire vorming en bij vrouwen. Met betrekking tot bedrijfsgrootte tekenen er zich geen tendensen af.
 • Op alle items met betrekking tot openheid en ervaring van homofobie scoren Franstaligen significant slechter dan Nederlandstaligen.
 • Ongeveer 60% rapporteert enige verbetering na de periode van outing. Vrouwen rapporteren minder verbetering vergeleken met mannen. Franstaligen rapporteren meer verbetering dan Nederlandstaligen. De grootte van het bedrijf oefent geen invloed uit op de gevolgen van het open spreken over de seksuele oriëntatie. Hoger geschoolden rapporteren vaker geen verandering volgend op hun openheid.
 • Meer dan één op twee verzwijgt de seksuele oriëntatie tijdens de integratiefase binnen het bedrijf. Dit lijkt vooral voor te komen in grote bedrijven. Het komt ook meer voor bij Franstalige respondenten en bij vrouwen. Vooral het gebruik van neutrale bewoordingen om over het privé leven spreken alsook het vermijden van persoonlijke vragen valt op.
 • Iets minder dan één op vier ervaart impliciete homofobie. Bij 5% komt indirecte homofobie relatief vaak voor. Er is geen verschil naar taalgroep noch naar geslacht. Tevens lijkt impliciete homofobie meer voor te komen in grote bedrijven. Impliciete homofobie lijkt op min of meer gelijkaardige wijze voor te komen in beide taalgroepen. Geruchten, zinspelingen en spot komen zeer frequent voor. De homofobe reacties kwamen vooral van collega’s, direct leidinggevende en het hoger kader.
 • Expliciete of directe homofobie komt veel minder voor dan impliciete of indirecte. Ongeveer 12% ervaart dit. Franstalige respondenten zijn duidelijk meer het slachtoffer geweest. Tevens komt het meer voor in grote bedrijven (+ 50 werknemers). Tevens wordt deze vorm meer vermeld door respondenten met enkel lager secundair onderwijs en werknemers ouder dan 45.
 • Het buiten spel gezet worden bij promotie is de meest gerapporteerde vorm van discriminatie (12%). Mannen scoren op elke vorm van discriminatie hoger dan vrouwen. Nederlandstaligen verklaren net iets meer dan Franstaligen om geen toestemming te krijgen op vorming en tevens een lager salaris te krijgen. Respondenten in bedrijven met minder dan 10 werknemers rapporteren deze discriminatievormen het minst.
 • Vooral 45 plussers rapporteren promotiekansen gemist te hebben. Wanneer we de onderzoeksgroep holebi’s vergelijken met een controle groep getrokken uit de algemene bevolking (Study on Income and Living Conditions, Eurostat, Belgische data, 2005) stellen we vast dat mannen in sterkere mate tewerk gesteld zijn bij de overheid, het onderwijs en binnen kantoren. Tevens zijn er beduidend meer specialisten in intellectuele beroepen en specialisten in gezondheidswetenschappen. Met uitzondering voor kantoorbediende geldt dit ook voor vrouwen. Het lijkt dat holebi’s kiezen voor sectoren die sterk gereglementeerd zijn en stabiliteit bieden. Tevens werken holebi’s gemiddeld meer in bedrijven met meer dan 50werknemers.
 • Uit ons analyse model waarbij we controleren voor de effecten van aantal uren gewerkt, anciënniteit, grootte van het bedrijf en het hebben van supervisie blijkt dat we geen loondiscriminatie kunnen vaststellen. Dit geldt zowel voor homomannen en homovrouwen. Deze laatste werken meer uren per week vergeleken met heterovrouwen. Het gemiddeld aantal uur gewerkt in eerste en eventueel bijkomende jobs, is zowel voor homomannen en heteromannen gelijk.

7 Reacties

 1. […] Holebi’s reageren anders op het werk volgens opleiding, taal en leeftijd (download studie… […]

 2. […] Holebi’s reageren anders op het werk volgens opleiding, taal en leeftijd (download studie… […]

 3. […] minister voor Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) gaat het welzijn van holebi’s bij van de Vlaamse overheid bestuderen. De Holebifederatie, het CGKR en FAGL publiceerden voor de […]

 4. Zowel wat hun structuur bevat als wat hun functioneren betreft zijn holebi hersenen anders dan hetero hersenen.

  Holebi’s hebben andere hersenen dan hetero’s.
  15 June, 2008 by holebiinfo

  🙄
  D’r was eens ’t christenDOM ❓
  Functie van hersenen meer dan PAstoor.

  Wanneer ik me aan ’t christendom moeten aanpassen, dan vertonen m’n hersenen inderdaad een andere materie.

 5. […] Geplaatst op juni 15, 2008 door Benjamin Een maand na de bekendmaking van de Gentse studie over holebi’s op het werk kopt Het Laatste Nieuws op 14.06.2008 “Grote bedrijven meest […]

 6. […] stabiliteit” vs. “Grote bedrijven homofoob” ↓ Een maand na de bekendmaking van de Gentse studie over holebi’s op het werk kopt Het Laatste Nieuws op 14.06.2008. “Grote bedrijven meest […]

 7. […] Lees meer over het Jaarverslag Discriminatie/Diversiteit 2007. Meer over het onderzoek van prof. dr. John Vincke. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: