Beleidsplan prostitutie 2008-2013: Antwerpen pakt ook mannenprostitutie (45%) aan

Beleidsplan slaat en zalft tegelijk

“Waar prostitutie plaatsvindt moet dit zo verlopen dat de gezondheid en het sociaal welzijn van de prostituee niet wordt geschaad en dat de negatieve effecten van het prostitutiegebeuren op de bredere samenleving worden beperkt of uitgeschakeld.” Dat is de kernboodschap van het Beleidsplan prostitutie 2008–2013. In drie krachtlijnen – (gezondheids)zorg (1), aanpak overlast (2) en integrale actie (3) – wil het stadsbestuur de prostitutie in de metropool behe(e)r(s)en.

De college van de Stad Antwerpen keurde haar Beleidsplan prostitutie voor. “Met het beleidsplan prostitutie Antwerpen 2008–2013 streeft de stad ernaar dat prostitutie zo verloopt dat de gezondheid en het sociaal welzijn van de prostituee niet worden geschaad en dat de negatieve effecten van de prostitutie op de samenleving worden beperkt of uitgeschakeld.” Het plan moet nog wel de gemeenteraad passeren.

Het vorige prostitutiebeleidsplan dateerde al van 1999 (!) en het was hoog tijd om een vernieuwd actieplan op te stellen. De wereld van de prostitutie is immers veranderd, denk maar aan de opkomst van internet en Web 2.0. Ook het RISBO-rapport van sociologe Marion van San (Schone schijn bedriegt) maakte onomwonden duidelijk dat er iets moet gebeuren.

De stad beseft immers ook dat prostitutie niet zal verdwijnen, maar enerzijds wil het bestuur de sekswerkers helpen en sensibiliseren, en anderzijds de overlast en criminaliteit beperken.

Wat wil het stadsbestuur doen?

Beleidsplan prostitutie 2008 – 2013
De stedelijke visie vertrekt vanuit de vaststelling dat prostitutie een maatschappelijke realiteit is die een pragmatische aanpak vereist. Onderstaande visie geeft weer hoe de stad Antwerpen prostitutie de komende jaren in de meest optimale omstandigheden ziet evolueren.

“Waar prostitutie plaatsvindt moet dit zo verlopen dat de gezondheid en het sociaal welzijn van de prostituee niet wordt geschaad en dat de negatieve effecten van het prostitutiegebeuren op de bredere samenleving worden beperkt of uitgeschakeld.”

Het beleidsplan prostitutie bestaat uit een omgevingsanalyse en het eigenlijke beleidsplan. Dat gaat uit van drie grote krachtlijnen:
•    De eerste krachtlijn is gericht op het verbeteren van de gezondheidskansen voor prostituees. Werken rond sensibilisering over beroepsgebonden gezondheidsrisico’s, het toeleiden naar en aanbieden van een gespecialiseerde (gezondheids)zorg voor prostituees zijn de doelstellingen onder deze krachtlijn.

•    Het tegengaan van maatschappelijke overlast en criminaliteit verbonden met prostitutie is de kern van de tweede krachtlijn. Systematische controles van de prostitutiesector, het benutten van de politionele en bestuurlijke mogelijkheden van de stedelijke overheid en de samenwerking met bovenlokale (politie)diensten vormen hierbij de onderliggende doelstellingen.

•    Met de derde krachtlijn ten slotte wil de stad een integrale, evenwichtige en coherente uitvoering van het prostitutiebeleid bewaken. Een centrale regie zorgt voor de opvolging van evoluties in de prostitutiesector, voor de afstemming en samenwerking tussen partners en voor informatieoverdracht naar bovenlokale overheden en organisaties.

Mannenprostitutie

Het beleidsplan heeft ook aandacht voor mannenprostitutie. Van San schatte het aantal prostituees (m/v) op 1700, waarvan 46% mannen, wat neerkomt op circa 780 ‘manhoeren’. Zij werken vooral via het net, maar ook via de horeca , escortbureaus en op straat. Raamprostitutie bij mannen komt veel minder voor.

Boysproject telde 208 mannelijke prostitués, die vooral actief (of passief) zijn in de Van Schoonhovestraat.

Prostitutie of cruising?

Uiteraard doet er zich ook mannenprostitutie voor op straat, in het park. Maar de bekende rendez-vousplekken trekken ook fans van cruising aan. De manhoeren komen vooral uit Oost-Europa of zijn Roma.

Mannelijke straatprostituees werven hun klanten voornamelijk in en rond het Stadspark. Sporadisch wordt melding gemaakt van mannelijke straatprostituees aan het groengebied naast de kruising tussen de Blancefloerlaan en de R1 op Linkeroever, de Wolvenberg in Berchem, … Het is echter niet steeds duidelijk of het hier om prostitutie dan wel om cruising gaat. Bij cruising gaan mannen in publieke ruimtes op zoek gaan naar andere mannen om vluchtige sekscontact(en) mee te hebben in de buitenlucht. Het seksuele contact is onbezoldigd. De mannen vinden elkaar op ontmoetingsplekken die door de ingewijden gekend zijn. Ook mannelijke prostituees frequenteren deze plekken op zoek naar klanten.

In 2007 bereikte Boysproject 208 jongens en mannen die zowel op straat als in cafés (cfr. supra) hun diensten aanboden. Ongeveer de helft hiervan is van Oost-Europese afkomst, voornamelijk Roma. 35 jongens zijn minderjarig.

Boysproject heeft ook contact met 308 jongens die werken via escortdiensten.

Tweejaarlijkse actieplannen

De stad wil hieraan wat doen. Zo zijn er Gh@pro en Connect@, en voor de jongens Boysproject.

Boysproject richt zich tot jongens en mannen in de prostitutie en jongens die een verhoogd risico lopen om in de prostitutie terecht te komen. Velen onder hen zitten in een zeer kwetsbare sociale positie waarbij prostitutie een manier is om te overleven. Boysproject werkt samen met de jongens aan hun levenskwaliteit door een proces op gang te trekken dat hen uit hun overlevingssituatie haalt. Het project zoekt samen met de doelgroep naar kansen en alternatieven zodat er een keuzemogelijkheid ontstaat. Om hiertoe te komen ontplooit Boysproject een aantal laagdrempelige activiteiten: onthaal via outreach, drop-inn en internetpermanentie, individuele hulpverlening en doktersconsultatie i.s.m. Gh@pro vzw.

De stad bestendigt deze bestaande werkingen, en zal binnen het Beleidsplan prostitutie 2008-2013 tweejaarlijkse actieplannen uitwerken. Prostitutie valt onder de bevoegdheden van schepen van Sociale Zaken Monica De Coninck (sp.a).

4 Reacties

  1. […] 29, 2008 bij 7:46 pm · Ingedeeld onder Levensbeschouwing, Talk-of-the-Town Beleidsplan prostitutie 2008-2013: Antwerpen pakt ook mannenprostitutie (45%) aan “Waar prostitutie plaatsvindt moet dit zo verlopen dat de gezondheid en het sociaal welzijn van […]

  2. & In de Nederland hebben ze de site
    Moeders zonder poen verliezen hun fatsoen !
    Bijstandsmoeders.nl

  3. […] Beleidsplan prostitutie 2008-2013: Antwerpen pakt ook mannenprostitutie (45%) aan […]

  4. […] Jongensprostitutie. Ondanks de verschuiving naar datingsites kan je nog steeds mannen oppikken in het openbaar. Gazet van Antwerpen maakt een hele week reportages over prostitutie. Vandaag zijn mannen aan de beurt. Naar schatting zijn er 800 manhoeren. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: