Testament.be: laat je geld na aan een goed doel, bv. de Holebifederatie

Testament.be is een campagne van EMO vzw om erflaters te stimuleren een legaat te schenken aan een goed doel. Steeds meer Belgen sterven kinderloos en de Kerk is al lang niet meer de enige non-profitorganisatie. 46 goede doelen tekenden in voor het project.

Bekende grote giften, Kristin Matthyssen, Gazet van Antwerpen, 26.09.2008.
“België heft zeer hoge successierechten op nalatenschappen”, vertelt Dirk Boeckx, medewerker van de vzw Emo. “Voor grootouders, kinderen en echtgenoten varieert het tarief van 3% tot 27% van de erfenis. Andere familieleden, zoals zus of neef, betalen 30% tot 65% erfenisrechten. Via een duolegaat kun je een deel aan een goed doel schenken en bijvoorbeeld nog een deel aan je lievelingsneef. Het goed doel betaalt dan de successierechten van je lievelingsneef. Het grote verschil is dat de overheid minder krijgt.”

Amnesty International, de Antwerpse Zoo, MS Liga Vlaanderen, Natuurpunt, GAIA, Payoke, het Greet Rouffaer Huis of de KU Leuven gaven zich op voor de campagne. Maar ook de Holebifederatie doet mee met Testament.be, waarvan Jan Decleir het uithangbord is.

“Wij zijn mee in Testament.be gestapt, hoewel wij nog nooit een legaat gekregen hebben”, zegt Yves Aerts van de Holebifederatie. “Maar er zit zeker potentieel bij onze doelgroep. Wij doen dit niet specifiek omdat holebi’s vaak kinderloos zijn. Integendeel, de holebi’s die nu ouder dan 55 zijn, hebben veelal nog kinderen uit een vroeger heterohuwelijk.”

Testament.be

Een gemeenschappelijke benadering voor legaten en schenkingen

Testament.be is de naam van de nationale groepscampagne van meer dan 40 goede doelen. Steeds meer mensen willen via een erfenis of een schenking iets doen voor een goed doel. Om deze evolutie kracht bij te zetten en vooral om geïnteresseerden op de juiste weg te helpen wordt een media- en informatiecampagne opgezet.

Deze nationale campagne wordt meteen de grootste samenwerking tussen goede doelen in ons land. Acteur Jan Decleir aan Nederlandstalige zijde en TV-figuur Jacques Mercier aan Franstalige kant vormen het gezicht van de campagne.

Het project

De campagne testament.be heeft tot doel de opbrengsten uit nalatenschappen en schenkingen voor charitatieve instellingen in België te vergroten. Dit ondermeer door bewustwording te creëren van de mogelijkheid om een charitatieve instelling op te nemen als begunstigde in het testament.

De deelnemers

Ruim veertig maatschappelijke organisaties (zie verder) hebben ondertussen hun deelname bevestigd of hebben hun principieel akkoord gegeven. Anderen krijgen eerstdaags het formele fiat van hun Raden van Bestuur. Het streefdoel van 35 representatieve organisaties is gehaald. testament.be betekent meteen het grootste samenwerkingsproject van non-profit instellingen in ons land ooit.

Een positief verhaal

Voor het eerst is er een grootschalig project dat schenken en/of nalaten aan het goede doel sereen en positief belicht.
Het centrale communicatie-idee geeft aan dat er wel degelijk leven na de dood is. Leven waarvoor goede doelen zich dagelijks inzetten. Het is dan ook niet gek om daar even aan te denken als je een testament opmaakt. Want ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt.

Een communicatiecampagne

Onze huidige mediapartners garanderen ons al de nodige persaandacht voor het project en de events. Hiermee bereiken we nationaal meer dan 75% van testament.be’s primaire doelgroep, namelijk de 55 plusers. Los van deze structurele aanwezigheid bij partners kan het project ook rekenen op heel wat free publicity.

Een online platform en continue helpdesk

Een website en helpdesk starten vanaf eenzelfde communicatieplatform, waar binnenkort alle belanghebbenden informatie over nalaten en schenken aan het goede doel in België kunnen opvragen, opzoeken en delen.

Een brochure

Naast een ruime publieke verspreiding via TV-spots en advertenties verkrijgen alle deelnemende organisaties en partners de testament.be brochure. Deze zal qua inhoud zeer nauw aansluiten bij het online platform en wordt dan ook een echt naslagwerk over de vreugde van het schenken.

JAN BROCATUS, DIRECTEUR AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN

testament.be: Amnesty International Vlaanderen heeft zijn tijd genomen om te beslissen al dan niet deel te nemen aan de campagne testament.be. Wat waren jullie pro’s en contra’s?
Jan Brocatus: We hebben die beslissing inderdaad niet lichtzinnig genomen. Ik denk dat het levenseinde en de vraag naar het opnemen van een organisatie in een testament nog altijd bijzonder gevoelig ligt. Het is toch nog altijd een beetje een taboe-onderwerp. Door deel te nemen aan testament.be stellen we de vraag gezamenlijk met heel uiteenlopende organisaties, ngo’s en goede doelen. Het komt dus minder bedreigend over. Mensen kunnen dan bewust hun keuze maken. En hopelijk is Amnesty International daar dan bij. We zijn uiteraard helemaal niet zeker van onze return on investment, maar we willen onze rol als maatschappelijke speler ten volle uitdrukken. Dit is de eerste keer dat er een concreet project op stapel staat en dus willen wij niet van aan de zijlijn staan toekijken.

testament.be: De campagne testament.be en de Vereniging Ethiek Fondsenwerving (VEF) ijveren ook voor nul procent successierechten voor ngo’s en goede doelen. Denk je dat dit het geefgedrag kan bevorderen?
Jan Brocatus: Ik geloof daar heel sterk in. Het is een beetje onze natuur om belastingen zoveel als mogelijk te ontwijken. Als men zijn nalatenschap integraal aan Amnesty International kan schenken, zal het zeker meer mensen ertoe brengen om ook effectief te schenken. Dit wetsvoorstel zal ook automatisch de aandacht trekken op de campagne testament.be. Het is een positief signaal voor de overheid. Het is zeer sterk dat het wetsvoorstel voor de nul procent samenvalt met de campagne. Het zal mekaar versterken.

DE LIJST VAN ORGANISATIES DIE PARTICIPEREN

Noord-Zuid
Apopo
Broederlijk Delen
Entraide et Fraternité & Action Vivre Ensemble
CBM
Dierenartsen zonder Grenzen/Vétérinaires sans Frontières
Oxfam Solidariteit/Oxfam Solidarité
Salvatoriaanse Hulpactie
Vredeseilanden
Wereldsolidariteit/Solidarité Mondiale
Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging-11.11.11 vzw

Artsen van de Wereld/Médecins du Monde

Gezondheidssector
Blindenzorg
MS Liga Vlaanderen
Vlaamse Liga tegen Kanker
Hart voor Handicap
Responsible Young Drivers
Universitair Ziekenhuis Brussel

Ziekenzorg CM

Het Greet Rouffaer Huis

Milieuorganisaties
Natuurpunt
Natagora
de Zoo
WWF
Fondation pour les Générations Futures

Dierenrechten
Gaia

Erfgoed en Cultuur
Erfgoed Vlaanderen
Musea Brugge-Groeningemuseum
Kempens Landschap
de Roma

Willemsfonds

Sociale Economie
Bond Zonder Naam
Hefboom
Spullenhulp/Les Petits Riens
Welzijnszorg
l’Ilot/’t Eilandje

Mensenrechten/Gelijke kansen
Amnesty International Vlaanderen
Holebifederatie
KAV
Payoke

Child Focus

SOS Kinderdorpen/SOS Villages Enfants

Studie & Onderwijs
Katholieke Universiteit Leuven

Vermogensplanning

Stichting VermogensPlanning

Info : marie.geukens@emovzw.be (0486/144.966) of patrice.macar@emoasbl (0478/58.15.18)

8 Reacties

 1. Gaat zelfmoordpreventie nog effectief helpen wanneer iemand weet heeft van zo’n schenking.
  Durf echt niet meer op straat komen.

  http://www.hulporganisaties.be
  voor welzijn in onze samenleving.
  Dat hun gesteund worden door ocmw / ministerie gelijke kansen spreekt voor zichzelf.

 2. […] 26, 2008 bij 11:24 pm · Ingedeeld onder Levensbeschouwing, Talk-of-the-Town, Vereniging-vzw Testament.be: laat je geld na aan een goed doel, bv. de Holebifederatie Testament.be is een campagne van EMO vzw om erflaters te stimuleren een legaat te schenken aan een […]

 3. ‘Terug in de kast?’

  Het rapport kreeg de titel: ‘Terug in de kast?’ en gaat over de aard en omvang van holebi-discriminatie. “Want daar lijkt het wel op”, zegt onderzoeker Michel Aben. Zelfdiscriminatie, zoals hij het noemt, komt veelvuldig voor onder Utrechtse homo’s en lesbiennes. Mannen en vrouwen ondernemen geen actie tegen discriminerend gedrag, maar vermijden moeilijkheden bewust. Het effect is dat ze verzwijgen of ontkennen van de eigen identiteit.

  Nederlandse holebi’s verstoppen geaardheid om problemen te voorkomen.
  http://www.holebi.info

 4. Mensen geven nog te weinig aan goeie doelen in eigen regio. Men geeft vaak liever aan buitenlandse projecten steun dan aan Projecten om mensen te helpen in eigen Regio. Dit vooral omdat er door Media veel te weinig aandacht geschonken wordt aan problemen in eigen land kent men ook de problemen niet echt.

  Hongersnood en Rampen zijn natuurlijk groot nieuws en dan gaat alle aandacht daarheen, Waardoor ook giftes deze richting uit gaan.

  Maar hierdoor vergeet men vaak de noden in eigen land en zal men dan ook niet vaak een gifte doen aan een goed doel in eigen regio.

  Mocht Media meer aandacht geven aan het goede werk van goeie doelen en verenigingen in eigen land zou dit giftegedrag misschien wel kunnen veranderen.

  • een weeskind steunen om verder te studeren,liefst iemand uit mijn
   streek (west-vlaanderen) komend uit een arbeidersgezin.

   • Weeshuizen krijgen al genoeg subsidies van de staat. Er zijn verenigingen genoeg die goed werk leveren of willen leveren maar geen middelen krijgen van de overheid omdat deze steeds aan dezelfde verenigingen geld geven en nooit eens aan een nieuwe of een reeds betsaande vereniging die extra middelen zoekt. Kies dus bewust een doel waar noden zijn en niet waar al veel geld is. Want waar men al veel geld aan geeft via subsidies die kunnen verder en als ze dan nog eens extra middelen krijgen loop je het risico dat ze dit gaan misbruiken voor eigen persoonlijke doeleinden. Dus een goeie keuze maken doe je heel bewust.

 5. Mijnheer Holderbeke Peter,
  Heb me mogelijk slecht uitgedrukt op 20/11. Ik bedoel een individueel
  kind,misschien opgenomen in een pleeggezin uit een arbeiderskring.
  Liefst uit West-Vlaanderen.
  Mag ik van U een reactie verwachten?
  Vriendelijke groeten,
  Nicole De Soete

  • Mijn moeder is al jaren pleegouder en ze krijgt enkel een toelage om de kinderen op te voeden wat niet zo heel hoog ligt. daarbovenop heeft ze nooit iets extra’s gekregen van niemand of geen enkele instelling. Je moet het maar doen met die toelage. Waar je alle kosten met moet betalen. Een pleegkind opvoeden doe je niet om eraan te verdienen gaat men van de instanties uit. Maar omdat je graag kinderen ziet en help. De kinderen die men moeder grootbracht en nog steeds twee van onder haar vleugels heeft zijn haar toegewezen door de jeugdrechter.

   Als je der achter wil verdienen dan begin je beter niet aan pleegkinderen opvoeden maar begin je beter een instelling waar kinderen geplaatst worden die krijgen zes maal de vergoeding per kind dat een pleegouder krijgt.

   Wat wel is. Is als je alleenstaande bent en een uitkering ontvangt en pleegkinderen te laste hebt, dan is je eigen uitkering hoger. Maar zijn deze 18 jaar die kinderen dan zijn die niet meer ten laste volgens de wet en neemt de eigen uitkering van de alleenstaande pleegouder ook af.

   Met pleegkinderen met een handicap zit het nog anders in elkaar. Die krijgen boveop hun dagvergoeding een invaliditeitsuitkering. Is dit gehandicapt Pleegkind niet bekwaam om het geld zelf te beheren dan zal de pleegouder meestal ook als voogd aangesteld worden. Maar elke uitgave die je doet met het gekregen geld moet je verantwoorden en jaarlijks voorleggen.

   Dus pleegzorg zit wel ingewikkeld in elkaar.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: