Holebifederatie Çavaria en WJNH tevreden over Vlaams regeerakkoord

De holebifederatie Çavaria en Wel Jong Niet Hetero zijn tevreden over het Vlaams regeerakkoord, dat holebi’s deze keer wel vermeld. In 2004 stond er niets in over holebi’s.

Persbericht: Holebibeweging blij met Vlaamse regeerakkoord

Çavaria (voorheen: Holebifederatie) en Wel Jong Niet Hetero (de landelijke holebi-jeugdkoepel) reageren positief op het Vlaamse regeerakkoord. Wel hopen ze dat er voldoende middelen zullen worden vrijgemaakt om de ambitieuze doelstellingen met betrekking tot holebi’s en transgenders te realiseren.

Het akkoord zegt ondermeer: “Samen met de holebi- en transgendergemeenschap ontwikkelt de overheid een welzijns-, gezondheids-, gezins-, jeugd- en onderwijsbeleid dat actief inspeelt op de specifieke noden en behoeften van de doelgroep. We binden de strijd aan met de stereotiepe opvattingen over holebi’s en transgenders.” Çavaria en WJNH zijn blij dat deze intenties voor het eerst met zoveel woorden in een regeerakkoord staan.
Ook het voornemen om de strijd aan te binden met “genderstereotiepen waar dan ook in de samenleving” wordt geapprecieerd. Çavariawoordvoerder Yvan Brys: “Dit komt tegemoet aan ons nieuwe mission statement: opkomen voor holebi’s en transgenders.”

Het ondersteunen van gezinnen, “van welke samenstelling ook” en het organiseren van een Staten-Generaal over adoptie betekent een ondersteuning voor holebi’s met kinderen of een kinderwens. De regering belooft in het kader van deze Staten-Generaal specifieke aandacht te zullen hebben voor adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

Het aanmoedigen van het vrijwilligerswerk, de aandacht voor de eerstelijnswelzijns- en gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg zijn stuk voor stuk positieve punten. Belangrijk is zeker dat het preventiebeleid voor seksueel overdraagbare infectieziekten sterker op de risicogroepen zal worden georiënteerd. Çavaria heeft er al meermaals op gewezen dat er belangrijke inspanningen nodig zijn in de strijd tegen de verdere uitbreiding van hiv. want 1 op de 20 mannen die seks hebben met mannen is besmet met het virus. Ook de volgehouden aandacht voor de preventie van depressie en suïcide is belangrijk voor holebi’s. WJNH-woordvoerder Iris de Caluwé: “Uit recent onderzoek blijkt nog eens dat jongeren (en zeker meisjes) de gevolgen van het holebi-zijn soms zwaar om dragen vinden. Depressie, zelfmoord en zelfverminking komen gemiddeld significant vaker voor bij lesbische en biseksuele meisjes dan bij hetero-jongeren.”

De Vlaamse Regering voorziet een verhoging van de budgetten voor alle vrijwilligersorganisaties die zich bezig houden met welzijn en gezondheid. Hier vraagt Çavaria voldoende middelen voor de Holebifoon. Yvan Brys: “Het kan niet langer dat deze hulplijn, in tegenstelling tot alle andere, geen structurele werkingsmiddelen krijgt. Het grote aantal oproepen dat de Holebifoon te verwerken kreeg bij het overlijden van Yasmine geeft aan hoe belangrijk deze is.”
In verband met onderwijs ziet de holebibeweging meerdere aandachtspunten. Iris de Caluwé (WJNH): “Alarmerend is dat de sluimerende intolerantie jongeren beperkt in hun zelfrespect en geen stimulans tot recht op eigenheid geeft. We willen dat holebiseksualiteit en gender expliciet worden opgenomen in de eindtermen van het secundair onderwijs, verplicht aan bod komen in de lerarenopleidingen en besproken worden in het basisonderwijs. Jongeren hebben recht op informatie over waar ze terecht kunnen met vragen rond hun seksuele identiteit.”

Yvan Brys (Çavaria): “De regering stelt hoge verwachtingen, die enkel ingevuld kunnen worden als er ook voldoende extra financiële middelen voor worden vrijgemaakt. We zullen erop toezien dat er ook effectief werk wordt gemaakt van alle beloftes, en bieden de overheid graag onze hulp en expertise aan.”

2 Reacties

  1. Is ’t holebi-federatie met merk Çavaria
    of
    Çavaria ( Centra Algemeen Welzijn ) met Gender – (sekse) & holebi-federatie / WJNH & Trysexuals 🙄
    &
    Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: